Previous Entry Share Next Entry
визовый режим на о.Фукуок ( Вьетнам )
vietnam4you wrote in ru_vietnam

В Постановление 80/2013/QĐ-TTg правительства СРВ http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-80-2013-QD-TTg-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-dao-Phu-Quoc-tinh-Kien-Giang-vb217813.aspx о развитии острова Фукуок сказано

Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này.

Перевод не дословный
Граждане иностранных государств и вьетнамцы с иностранными паспортами могут въезжать и пребывать без визы 30дней. В случае если иностранный гражданин прибыл через любой другой международный пограничный пост Вьетнама ( по воздуху или по морю ) и затем следует на Фукуок, то тоже попадает под действие данного постановления


?

Log in